Filosofie a Etika

Filosofie

Hlavním cílem našeho klubu je výchova dětí a mládeže, které chceme v co největším počtu přivést ke sportu a pohybu.

Naší snahou je odpoutat co nejvíce dětí od televizí, mobilů, herních konzolí, či počítačů.

Motivací nám je radost a ta jiskra v dětských očí, když se s láskou a nadšením mohou honit za tím kulatým nesmyslem.

Naším úspěchem je, když se naši hráči dostanou do fotbalových akademií, fotbalových škol, nebo ligových mužstev.

Nejdůležitější pro nás ale je, když se nám podaří, ve spolupráci s rodiči a školou, vychovat slušné, inteligentní a sebevědomé lidi :).


Etický kodex


Trenéři

1. Děti hrají fotbal pro radost - radost z pohybu, radost ze hry.

2. Trenére, starej se více o hru než o samotné vítězství. Trenér si uvědomuje, že cílem soupeření a zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější.

3. Trenér je vždy správným příkladem pro své hráče. Emoce projevuje uváženě a snaží se, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

4. Trenér nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá.

5. Trenér je férový, nekritizuje hráče na veřejnosti, klade osobní důraz na kvalitní, odpovědnou a srozumitelnou komunikaci.

6. Trenér vnímá pozorně osobní potřeby a problémy hráčů, naslouchá a nikdy slovně nebo fyzicky nenapadá hráče nebo rozhodčí. Spoluvytváří pozitivní atmosféru, která vede k neustálému zlepšování dovedností hráčů.

Pracuje rovněž na jejich zdravém sebevědomí.

7. Trenér podporuje hráče, aby pracovali pro tým.

8. Trenér komunikuje s rodiči, vysvětluje jim své cíle, ale také námitky a připomínky.

9. Trenér nezanedbává své vlastní vzdělávání a sleduje nové trendy ve způsobu tréninku a koučování.

10. Trenér si uvědomuje význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj hráče, proto podporuje hráče při získávání těchto návyků a dodržování životosprávy.

11. Alkohol a cigarety na hřiště nepatří. Pro trenéra je tabu trénovat či koučovat zápas pod vlivem alkoholu, či ho v průběhu tréninku (zápasu) dokonce konzumovat. Zrovna tak kouření v přítomnosti dětí je trenérovi zapovězeno.


Hráči

1. Radost ze hry, užij si to, co fotbal nabízí.

2. Tvrdě na sobě pracuj, neustále zlepšuj své dovednosti.

3. Buď týmovým hráčem, vycházej dobře se svými spoluhráči, pěstuj dobré kamarádské vztahy.

4. Nauč se týmové práci, sportovnímu chování a disciplíně.

5. Buď vždy včas na tréninku i na zápasech. Pokud dopředu víš, že nemůžeš na trénink či zápas, dopředu se omluv. Pokud se z nějakého důvodu nemůžeš omluvit předem, učiň tak při nejbližší možné příležitosti.

6. Nauč se pravidla, hraj dle pravidel, vždy dbej principů fair play.

7. Dodržuj životosprávu.

8. Respektuj svého trenéra, spoluhráče, svoje rodiče, protihráče a rozhodčí.

9. Nikdy nediskutuj s rozhodčím.


Rodiče

1. Fanděte a povzbuzujte.

2. Nenadávejte a nekřičte.

3. Neraďte hráčům, co mají na hřišti dělat, proto mají trenéra.

4. Respektujte našeho soupeře a zatleskejte mu, pokud se Vám jeho hra líbí nebo pokud vyhrál.

5. Hlavní cíl není výhra, ale radost ze hry.

6. Nenadávejte rozhodčímu, je to také jen člověk, který může udělat chybu.

7. Nechtějte výhru za každou cenu. V životě jde o víc než o fotbal.

8. Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem.

Pokřikování za hřištěm, či v hospodě nikomu neprospěje a nic nevyřeší.

9. Pozor na alkohol a ostatní návykové látky. Zejména na utkání dětí není vhodné se dostavit v podnapilém stavu, či si ho během zápasu přivodit. Není to pro děti dobrý příklad.